Umroh Bulan Januari 2021 – 22,5 jt

082110449320 | Umroh bulan Januari 2021, umroh murah, umroh hemat, umroh promo, umroh plus turki, umroh plus aqso, paket umroh, umroh desember, umroh akhir tahun, biay umroh, paket umroh murah, harga umroh, umroh 2019 sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT bagi seorang muslim guna meraih kesempurnaan beribadah.
[easy-pricing-table id=”13461″]

Doa agar mudah pergi Umroh bulan Januari 2021

Setiap muslim pasti bercita-cita ingin menunaikan Ibadah Haji  atau Umroh ke Baitullah sebagai wujud pemenuhan ketaatan kepada Allah karena Ibadah Haji merupakan penyempurna ke Islam-an bagi seorang muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Islam dibangun di atas lima sendi yakni: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Menegakkan Shalat, Membayar Zakat, Berpuasa di bulan Ramadhan dan Menunaikan Ibadah Haji bagi yang telah mampu”(HR.Bukhari)

Hadits di atas mengumpamakan Agama Islam dengan sebuah bangunan yang harus memenuhi 5 komponen pokok yakni
1. Pondasi agama Islam ada dua kalimat syahadat
2. Tiang agama Islam adalah tegaknya shalat lima waktu
3. Pintu dan Jendela agama Islam adalah terbayarnya zakat infaq dan shadaqah
4. Tembok / dinding agama Islam adalah sempurnnya puasa di bulan ramadhan
5. Sedang atapnya agama Islam adalah Ibadah haji
Lima komponen tegaknya agama Islam pada diri seorang muslim itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Antara satu dengan lainnya ada keterkaitan dan saling melengkapi serta memiliki kedudukan yang sama dalam syari’at Islam
Berbagai macam cara yang ditempuh oleh setiap muslim agar keinginan menunaikan ibadah haji terwujud, namun pada kenyataannya, tidak semua orang dapat dengan mudah melaksanakan, karena banyak factor yang mempengaruhi, diantaranya:
1. Belum tercukupi bekal dalam perjalanan dan nafkah keluarga yang ditinggalkan
2. Terjadinya kebimbangan dalam diri seorang muslim apakah memenuhi panggilan Allah atau memenuhi panggilan nafsunya
3. Merasa dirinya belum pantas untuk menyandang gelar haji karena pengetahuan agama yang sangat kurang dan pelaksanaan ibadah yang belum sempurna
4. Godaan gemerlapnya dunia yang menyebabkan silau dan mata batinnya tak mampu melihat jaminan kehidupan akhirat yang lebih menjanjikan
5. Belum memiliki do’a khusus yang dapat mempercepat terwujudnya keinginan pergi haji
Dari kelima factor tersebut kuncinya ada pada do’a. Jika seseorang memiliki do’a yang tepat kemudian istiqamah mengamalkannya serta yakin do’anya akan terkabul, maka Allah SWT akan membukakan semua jalan yang memungkinkan seseorang bisa menunaikan ibadah haji dengan mudah walau secara llahiriyah kemungkinan itu tidak ada
Firman Allah SWT

Dan Tuhanmu berfirman:”Mohonlah kepada-KU, niscaya akan Aku kabulkan, sesungguhnya orang-orang yang sombong ( dari) memohon kepada-Ku niscaya akan Aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam kehinaan”

Umroh bulan Januari 2021 memiliki ke khusyuan dalam beribadah

Sementara Rasullullah bersabda:
“Berdo’alah kepada Allah dan hendaklah (kamu) yakin bahwa do’amu akan dikabulkan. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan do’a seseorang yang hatinya tidak berpengharapan ( kepada Allah )
Berikut ini kami sajikan beberapa do’a penting bagi orang yang ingin dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Do’a ini merupakan perpaduan antara do’a yang berasal dari ayat-ayat Al –Quran, Hadits-hadits Rasulullah dan do’a yang berasal dari ijazah ( pemberian ) dari Ulama yang dapat dipertanggungjawabkan ke ‘aliman dan keshalihannnya

Umroh bulan januari 2021 memberikan spirit kehidupan yang lebih baik

Doa tersebut sebagai berikut:
Ya Allah limpahkanlah shawalat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad berserta keluarga dan para shahabat beliau, yang dengan shawalat itu Engkau sampaikan keinginan kami untuk melaksanakan haji ke rumah-Mu yang suci ( Baitullah ) dan ziarah kepada kekasih-Mu, junjungan kami Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat wal afiat selamat dalam santunan-Mu serta tercapai keinginan (kami)(Ijazah Shawalat dari KH Mufid Mas’ud, pendiri Pon Pes Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman )

Dengan rahmat-Mu Ya Allah Yang Maha Peyayang, jadikanlah kami ( sebagai tamu-Mu) dan mudahkanlah kami berkunjung ke dua tempat suci ( Mekkah dan Madinah) untuk memenuhi kewajiban Haji dan Umrah serta menziarahi kuburan Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW. (Ijazah do’a dari Syaikhuna Alm Abdul Muthi bin KH. Badruddin, Pengasuh Pon Pes Miftahul ‘ Ulum Kecamatan Palengaan Pamekasan )

Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah yang membuat sesuatu yang sulit ( susah) menjadi mudah dan apabila Engkau menghendaki
Mudahkanlah kami Ya Allah, dan janganlah kiranya Engkau persulit kami. Ya Allah Ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami dengan kebaikan ( HR Ibnu Hibban ) 

Ya Allah Ya Tuhan kami, terimalah amal kebaikan kami sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah Ya Tuhan Kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Peyayang (Al Baqarah: 127-128)

umroh bulan januari 2018

Jadikan umroh bulan januari 2021 penuh makna

Maksud yang terkandung dari ke empat do’a tersebut diatas:
1. Rasulullah diutus bumi ini sebagai rahmatan lil ‘alamin yang dapat diperoleh dengan cara bershalawat kepada Rasulullah SAW agar mudah mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Diantara Syafaat Rosulullah di dunia adalah kemudahan berziarah ke dua tanah suci ( Mekkah dan Madinah ) atas izin Allah SWT.
2. Mohon Kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang agar dimudahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan berkunjung kepada Rosulullah di Madinah.
3. Mohon kepada Allah agar dihilangkan semua kesulitan dan dibukakan pintu kemudahan sehingga pintu menuju ke tanah suci semakin lapang dan terbuka lebar.
4. Do’a ini diucapkan oleh Nabi Ibrahin As. ketika selesai membangun Baitullah. Jika istiqomah mengamalkan do’a ini Insya Allah akan ditunjukan jalan dan cara mudah melaksanakan ibadah haji.
Sebagai penutup dari tulisan ini kami sajikan pula kiat- kiat agar mudah menunaikan ibadah haji disamping do’a di atas. Kiat –kiat tersebut sebagai berikut :
1. Tiada hari tanpa sholat dhuha dan sholat malam walaupun terasa berat
2. Tiada hari tanpa baca Al quran walau hanya satu ruku’
3. Tiada hari tanpa infaq dan shodaqoh walaupaun hanya sedikit
4. Biasakan membaca do’a haji mabrur setiap selesai sholat lima waktu
5. Biasakan sholat hajad dan berzikir sebelum tidur ( Baca : Sambil Tidur Mendekatkan Diri Kepada Allah pada terbitan sebelumnya ).

Sumber : KPRI KIPAS

by, Epi djuhadi – www.umrohhaji.net

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA
× Informasi Umroh ? Klik Disini